Tenzné
bolesti hlavy sú podceňované ochorenie

Najväčšia časť populácie pravidelne trpí tenznými bolesťami hlavy. Spôsobujú nielen vysokú mieru nepríjemných príznakov, ale kvôli absenciám z práce majú aj výrazné ekonomické dôsledky. Napriek tomu sú stále podceňované. Tenzné bolesti hlavy by sme však mali brať rovnako vážne ako migrény a iné druhy bolesti hlavy. Ako sa ich možno zbaviť? Čo ich spôsobuje?

Zdieľať na:

Čo spôsobuje tenzné bolesti hlavy?

Až 78 % všetkých obyvateľov Európy aspoň raz za život zažije tupú, obojstrannú tlakovú bolesť hlavy. Z tohto dôvodu je Európa kontinent s najvyšším výskytom tenzných bolestí hlavy. Ako k nim vlastne dochádza? Tieto bolesti hlavy obvykle vyvoláva napätie svalov, hlavne krku a pliec. Nevieme však určiť, čo presne stojí za príčinou bolesti. Odborníci majú podozrenie, že pacienti s tenznou bolesťou majú zvýšenú citlivosť na bolesť svalov hlavy.
Kombinuje sa pri nej niekoľko faktorov vrátane:

 • emocionálneho stresu,
 • strachu a úzkosti,
 • nedostatku spánku,
 • zlého držania tela a
 • jednostranného zaťaženia chrbtových svalov (napr. v dôsledku dlhého sedenia v kancelárii).

Všetky tieto faktory môžu zvyšovať napätie svalov. Keď sa vyskytuje často, môže aktivovať centrá bolesti v mozgu. Spolu so zvýšenou citlivosťou na bolesť sa tým naruší spôsob, akým organizmus spracúva bolesť: informácie o napätí svalov sa nemôžu spracúvať na pozadí. Namiesto toho sú vnímané ako bolestivý podnet.

Príznaky

mierna až stredne silná bolesť hlavy

Liečba a podporné opatrenia

lieky proti bolesti, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, napríklad Aspirin 500 mg, vytrvalostný tréning, relaxačné techniky, masáže

Príčina

emocionálny stres, nedostatok spánku, zlé držanie tela

Muž s bolesťou hlavy si podopiera hlavu

Tenzné bolesti hlavy a ich príznaky

Väčšina bolestí hlavy vyvolaná napätím sa prejavuje charakteristickými príznakmi: epizóda akútnej bolesti hlavy môže trvať 30 minút až niekoľko dní. Mnohí pacienti opisujú mierne až stredne silné bolesti sprevádzané výrazným pocitom tlaku na hlave, ktorý akoby prichádzal zvonka. Tenzné bolesti hlavy sa často začínajú v krku a odtiaľ sa dostávajú do celej lebky. Obvykle sa prejavujú v oboch častiach hlavy.

Na prvý pohľad ich môže byť ťažké odlíšiť od migrény, no malo by sa nám to podariť relatívne rýchlo podľa určitých charakteristík:

 

Tenzná bolesť hlavy

Migréna

 • obojstranná
 •  zvyčajne jednostranná
 • tlaková alebo ťahavá bolesť (pocit, ako keby bolesť tlačila na hlavu zvonka)
 • pulzujúca bolesť
 • mierna až stredne silná
 • bolesť je obvykle silná
 • fyzická aktivita je stále možná a dokonca môže zmierniť príznaky
 • fyzická aktivita je takmer nemožná, zhoršuje príznaky
 • môžu sa objaviť mierne sprievodné príznaky ako citlivosť na hluk alebo svetlo, nie však nevoľnosť a vracanie
 • sprievodné príznaky ako nevoľnosť, vracanie, citlivosť na hluk alebo svetlo, poruchy zraku, poruchy reči alebo motorický deficit

 

Príznaky tenznej bolesti hlavy sa musia ďalej rozlišovať: epizodické tenzné bolesti hlavy sa vyskytujú najviac 14 dní v mesiaci a sú jednoznačne najčastejším typom bolesti hlavy. Keď však pacient trpí bolesťami hlavy najmenej 15 dní v mesiaci alebo najmenej 3 mesiace (t. j. najmenej 180 dní za rok), ide o zriedkavú chronickú formu tenznej bolesti hlavy. V prípade otázok sa obráťte na svojho lekára.

Ikona otáznika

Tenzné bolesti hlavy sa vyskytujú vo všetkých vekových skupinách: prvýkrát sa obvykle prejavia okolo 28. roku života1.

Ako sa zbaviť tenzných bolestí hlavy

Na zmiernenie bolestí hlavy spôsobených napätím a s cieľom predísť chronickým príznakom je nevyhnutná správna liečba. Účinná liečba si vyžaduje vyšetrenie všetkých ostatných možných príčin bolesti hlavy, ktoré môžu zahŕňať infekcie, hypertenziu alebo lieky. Keď lekár vylúči všetky ostatné príčiny alebo ochorenia, pacient môže začať bojovať s tenznou bolesťou hlavy. Obvykle to zahŕňa

 • osvojenie si relaxačných techník,
 • šport a vytrvalostný tréning na uvoľnenie napätia (napríklad pomocou plávania alebo behu),
 • zmiernenie stresu,
 • masáže,
 • aplikáciu chladu alebo tepla (napr. chladivých obkladov alebo vankúšov s čerešňovými kôstkami).
   

Všetky tieto metódy pomáhajú zmierňovať tenzné bolesti hlavy a predchádzať ich návratu. Akútne príznaky si môžu vyžadovať lieky proti bolesti. Samoliečba umožňuje liečbu miernych až stredne silných bolestí hlavy liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.2

 1. Sahler K (2012), Epidemiology and cultural Differences in tension-type headache, Curr Pain Headache Rep, 16: 525-532.
 2. Göbel H (2012), Kopfschmerz vom Spannungstyp. In: Die Kopfschmerzen, Ursachen, Mechanismen, Diagnostik, Therapie 2012, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 3rd edition.