Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Túto webovú stránku (ďalej len „webová stránka“) “) poskytuje spoločnosť Bayer s.r.o. (ďalej len „my“ vo všetkých gramatických pádoch). Viac informácií o poskytovateľovi webovej stránky nájdete v časti (tiráž)

Spracovanie osobných údajov

V nasledujúcej časti uvádzame informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje pri používaní našej webovej stránky. Pokiaľ nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov vyplýva zo skutočnosti, že takéto spracovanie je potrebné na sprístupnenie vami požadovaných funkcií webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Používanie našej webovej stránky

Prístup na našu webovú stránku

Keď do prehliadača zadáte adresu našej webovej stránky, prehliadač odošle do našich webových serverov určité informácie. Vykonáva sa to z technických dôvodov a je potrebné, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na uľahčenie prístupu na webovú stránku sa zhromažďujú, krátko ukladajú a používajú nasledujúce informácie:

 • adresa IP,
 • dátum a čas prístupu,
 • časový rozdiel voči greenwichskému času (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • objem prenesených údajov,
 • požiadavky na prístup na stránku,
 • typ prehliadača, jazykové nastavenia, verzia operačného systému prehliadača a zariadenia.

Okrem toho v rámci ochrany našich legitímnych záujmov budeme na obmedzenú dobu uchovávať tieto informácie, aby sme boli schopní iniciovať sledovanie osobných údajov v prípade neoprávneného prístupu na naše servery alebo pokusu oň (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Nastavenie súborov cookie

Čo sú súbory cookie?

Táto webová stránka používa tzv. súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v pamäti terminálu prostredníctvom prehliadača. Ukladajú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia stránky), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) znova odoslať pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky.

Aké súbory cookie používame?

Rozlišujeme dve hlavné kategórie súborov cookie: (1) nevyhnutne potrebné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na prehliadanie webovej stránky a používanie jej funkcií, a (2) voliteľné súbory cookie (napr. analytické súbory cookie, cielené súbory cookie, funkčné súbory cookie) používané napr. na analýzu webovej stránky, personalizáciu webovej stránky a marketingové účely. Nasledujúce tlačidlo vás presmeruje do centra preferencií ochrany osobných údajov, kde nájdete podrobný popis voliteľných súborov cookie, ktoré používame:

 

Na základe vášho súhlasu

Voliteľné súbory cookie používame iba v prípade, že sme získali váš predchádzajúci súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Pri prvom prístupe na našu webovú stránku sa zobrazí panel, ktorý vás žiada o súhlas s nastavením voliteľných súborov cookie. Ak dáte súhlas, umiestnime do vášho počítača súbor cookie a panel sa už viac nezobrazí, pokiaľ je súbor cookie aktívny. Po uplynutí životnosti súboru cookie alebo ak súbor cookie aktívne odstránite, sa panel znova zobrazí pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky a znova vás požiada o súhlas.

Ako zabrániť nastaveniu súborov cookie

Našu webovú stránku môžete, samozrejme, používať aj bez nastavenia súborov cookie. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek konfigurovať alebo úplne deaktivovať používanie súborov cookie. Môže to však viesť k obmedzeniu funkcií, alebo to môže mať nepriaznivý vplyv na používanie našej webovej stránky. Kedykoľvek môžete vzniesť námietky proti nastaveniu voliteľných súborov cookie pomocou príslušnej možnosti pre námietky uvedenej v centre preferencií ochrany osobných údajov (NASTAVENIE COOKIES).

Analýza webovej stránky a online behaviorálna reklama

Analýza webovej stránky pomocou služby Google

Na našej webovej stránke používame službu určenú na analýzu webových stránok od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google bude v našom mene analyzovať spôsob, akým používate našu webovú stránku. Na tento účel používame súbory cookie opísané podrobne v tabuľke vyššie. Údaje zhromaždené spoločnosťou Google o vašom používaní našej webovej stránky (napr. adresa URL stránok odkazujúcich na našu stránku, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, typ prehliadača, jazykové nastavenia, operačný systém, rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde sa budú ukladať a analyzovať. Príslušné výsledky nám budú poskytnuté v anonymizovanej podobe. Údaje o vašom používaní stránky nebudú počas tohto procesu prepojené s vašou plnou adresou IP. Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie adries IP, ktorú ponúka spoločnosť Google a ktorá po každom prenose údajov do spoločnosti Google odstráni posledných 8 bitov (typ IPv4) alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) vašej adresy IP. Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Google navyše zabezpečujeme, aby bola zachovaná primeraná úroveň ochrany údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Google v USA.

Svoj súhlas s používaním webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať buď stiahnutím a inštaláciou poskytnutého doplnku prehliadača Google, alebo správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov (NASTAVENIE COOKIES). V takom prípade sa do vášho zariadenia umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu. Obe možnosti zabránia použitiu analytického nástroja len v prípade, ak použijete prehliadač s nainštalovaným doplnkom a nevymažete súbor cookie odhlásenia.

Ďalšie informácie o nástrojoch Google Analytics sú k dispozícii v dokumentoch Podmienky používania služby Google Analytics, Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics a Zásady ochrany osobných údajov služby Google.

 

Online behaviorálna reklama spoločnosti Google

Táto webová stránka využíva službu online behaviorálnej reklamy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“).

Spoločnosť Google bude analyzovať vaše používanie tejto webovej stránky. Na tento účel spoločnosť Google používa súbory cookie opísané podrobne v tabuľke vyššie. Údaje zhromaždené spoločnosťou Google o vašom používaní našej webovej stránky (napr. adresa URL stránok odkazujúcich na našu stránku, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, vaše jazykové nastavenia, váš operačný systém, rozlíšenie vašej obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. My a náš partner, spoločnosť Google, použijeme tieto informácie na lepšie prispôsobenie našich reklám vám a vašim záujmom, na obmedzenie počtu zobrazení rovnakej reklamy, na vyhodnotenie účinnosti propagačných kampaní a na lepšie pochopenie správania návštevníkov po zobrazení určitej reklamy. Keď navštívite inú webovú stránku takzvanej „Google Display Network“, na základe informácií zhromaždených na našej webovej stránke sa vám môžu zobrazovať kontextové okná prispôsobené vašim záujmom. Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Google navyše zabezpečujeme, aby bola zachovaná primeraná úroveň ochrany údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Google v USA.

Svoj súhlas s týmto prenosom informácií do spoločnosti Google na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať buď správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov (NASTAVENIE COOKIES), pričom v takom prípade sa do vášho zariadenia umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu, alebo stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, ktorý ponúka spoločnosť Google. Obe možnosti zabránia používaniu služieb online behaviorálnej reklamy len dovtedy, kým používate prehliadač, do ktorého ste nainštalovali doplnok, a neodstránite súbor cookie na odvolanie súhlasu.

Spoločnosť Google zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré získava priamo z našej webovej stránky na účely služieb online behaviorálnej reklamy. Vzhľadom na to, že nemáme kontrolu nad osobnými údajmi zhromažďovanými a spracúvanými tretími stranami, nevieme poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracúvania vašich osobných údajov. Preto si pozrite informácie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje a na ako dlho. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Google k dispozícii na stránke Usmernenia spoločnosti Google o ochrane údajov pre reklamu. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov.

Online behaviorálna reklama spoločnosti Seznam

Spoločnosť Seznam.cz prevádzkuje celý rad služieb vrátane reklamného systému Sklik. Prostredníctvom neho umožňuje zobrazovanie reklamy vo výsledkoch vyhľadávania na webovej stránke Seznam.cz a na najnavštevovanejších stránkach českého internetu. V prípade webových stránok a aplikácií tretích strán, ktoré využívajú služby reklamného systému Sklik, má tiež možnosť zhromažďovať informácie z týchto zdrojov. V zásade ide o informácie o navštívenej stránke a spôsobe jej používania. Vďaka týmto informáciám dokážeme my a náš partner Seznam poskytovať výrazne relevantnejšie reklamné správy. Tým sa výrazne znižuje úroveň nevyžiadanej reklamy a výrazne sa tak zlepšuje používateľská skúsenosť pri návšteve webových stránok. Pokiaľ nám neposkytnete výslovný súhlas, získané informácie nespájame s konkrétnymi používateľskými kontami, takže zostávajú úplne anonymné.

Svoj súhlas s týmto prenosom informácií do spoločnosti Seznam na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov kliknutím na tlačidlo vyššie. V takom prípade sa do vášho zariadenia umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu. Upozorňujeme, že to zabráni prenosu informácií do spoločnosti Seznam len v prípade, že zo svojho zariadenia neodstránite súbor cookie na odvolanie súhlasu.

Spoločnosť Seznam zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré získava priamo z našej webovej stránky na účely online behaviorálnej reklamy. Vzhľadom na to, že nemáme kontrolu nad osobnými údajmi zhromažďovanými a spracúvanými tretími stranami, nevieme poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracúvania vašich osobných údajov. Podrobnejšie informácie o tom, ako spoločnosť Seznam spracúva vaše osobné údaje a na ako dlho, preto nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti Seznam. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Seznam k dispozícii v jej zásadách o ochrane osobných údajov.

Externé služby alebo obsah na našej webovej stránke

Na našu webovú stránku zaraďujeme služby a/alebo obsah tretích strán. Keď používate také služby tretích strán alebo keď sa zobrazuje obsah tretích strán, z technických dôvodov sa medzi vami a príslušným poskytovateľom vymieňajú komunikačné údaje.

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež spracúvať vaše osobné údaje na ďalšie vlastné účely. Podľa našich najlepších znalostí sme nakonfigurovali služby a obsah poskytovateľov, o ktorých je známe, že spracúvajú osobné údaje na vlastné účely, takým spôsobom, že je blokovaná buď akákoľvek komunikácia na iné účely, ako je prezentácia ich služieb alebo obsahu na našej webovej stránke, alebo sa komunikácia uskutočňuje iba vtedy, keď ste sa aktívne rozhodli používať príslušnú službu. Pretože však nemáme kontrolu nad osobnými údajmi zhromažďovanými a spracúvanými tretími stranami, nevieme poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracúvania vašich osobných údajov.

Ďalšie informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracúvania vašich osobných údajov nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah zahŕňame, a ktorí sú zodpovední za ochranu vašich osobných údajov v tomto kontexte:

Informácie o vedľajších účinkoch a sťažnosti na kvalitu

Táto webová stránka nie je určená ani navrhnutá na komunikovanie informácií o vedľajších účinkoch, nedostatočných liečebných účinkoch, chybách medikácie, produktoch dostupných na čiernom trhu/falošných liekoch, nesprávnom alebo inom, než odporúčanom použití liekov, sťažností na kvalitu a/alebo iných záležitostí spojených s bezpečnosťou alebo kvalitou produktov spoločnosti Bayer. Ak si želáte nahlásiť vedľajší účinok alebo podať sťažnosť na kvalitu, obráťte sa na vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. lekára alebo lekárnika), miestne zdravotnícke orgány alebo použite našu webovú stránku určenú na nahlasovanie neželaných vedľajších účinkov.

Ak aj napriek tomu nahlásite nežiaduce vedľajšie účinky alebo iné záležitosti spojené s bezpečnosťou alebo kvalitou produktov spoločnosti Bayer priamo nám, sme právne viazaní zaoberať sa vašimi informáciami a je možné, že vás budeme kontaktovať ohľadom vyjasnenia. Následne možno budeme musieť informovať príslušné zdravotnícke orgány o problémoch, ktoré ste nahlásili. V tejto súvislosti budú vaše informácie poskytnuté v pseudonymizovanej podobe, t. j. nebudú poskytnuté žiadne informácie, ktoré by vás mohli priamo identifikovať. Možno budeme musieť postúpiť pseudonymizované oznámenia aj spoločnostiam patriacim do našej skupiny a kooperačným partnerom, pokiaľ sú takisto povinní informovať svoje príslušné zdravotnícke orgány.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a hlásení vedľajších účinkov sú k dispozícii vo vyhlásení spoločnosti Bayer o ochrane osobných údajov pre údaje o farmakovigilancii.

Príjemcovia osobných údajov

Spracúvanie na základe poverenia

Pre potreby spracúvania vašich osobných údajov do určitej miery využijeme služby našich špecializovaných dodávateľov služieb, ktorí budú spracúvať vaše údaje v našom mene (napr. IT podpora alebo cloudové služby).

Dodávateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracovaní údajov budú osobné údaje spracúvané iba na v súlade s našimi pokynmi.

Pridružené spoločnosti

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam zo skupiny Bayer, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely.

Orgány a štátne inštitúcie

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom a štátnym inštitúciám, ak to vyžaduje zákon alebo je to potrebné na vyššie uvedené účely.

Externí právnici

Na podporu právnych rozhodnutí a na presadzovanie alebo obranu proti právnym nárokom môžeme vaše osobné údaje poskytnúť externým právnikom.

Potenciálni kupujúci v kontexte fúzií a akvizícií

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť potenciálnemu kupujúcemu v prípade akvizície, fúzie alebo akéhokoľvek iného typu transformácie spoločnosti alebo majetku, ktorá zahŕňa zmenu vlastníctva alebo kontroly nad nami alebo našimi službami.

Spracúvanie osobných údajov mimo EHP

Vaše osobné údaje sa môžu prenášať do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane krajín, pre ktoré Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti. Ak v príslušnej krajine neexistuje rozhodnutie o primeranosti, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov tým, že s príjemcom uzavrieme tzv. štandardné zmluvné doložky – prijaté Európskou komisiou (kópiu môžete získať na nižšie uvedených kontaktných údajoch), alebo vás požiadame o výslovný súhlas s prenosom.

Informácie o vašich právach

Podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov máte vo všeobecnosti k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme,
 • právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu údajov na oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, pokiaľ nie sme schopní preukázať, že to nie je možné zo závažnejších a nevyhnutných dôvodov, ktoré stoja nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je takéto spracúvanie údajov nevyhnutné z dôvodu vznesenia, uplatnenia a ochrany právnych nárokov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.
 • Ak ste poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo v prípade, že si želáte uplatniť svoje práva, adresujte nám svoju požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktujte nášho firemného referenta pre ochranu osobných údajov na nasledujúcej adrese:

Referent pre ochranu osobných údajov
BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Česká republika

Zmeny a doplnenia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať. Aktualizované znenie nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke. Všetky zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť zverejnením na našej webovej stránke. Preto vám odporúčame pravidelne navštevovať túto webovú stránku, aby ste boli informovaní o prípadných aktualizáciách.

Vyhlásenie zo dňa: 07. 08. 2023

CH-20230712-49