Aspirin 500 mg

Aspirin 500 mg

Aspirin 500 mg je liek na úľavu pri miernych až stredne silných bolestiach, obzvlášť bolestí hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí, bolestí spôsobených zápalmi alebo pri horúčkach.
 
Dostupné balenia

  • 10 tabliet
  • 20 tabliet

Akú účinnú látku obsahuje Aspirin 500 mg?

Ako vyplýva z názvu, každá tableta Aspirin 500 mg obsahuje 500 miligramov liečiva - kyselinu acetylsalicylovú (ASA). ktorá analgetické a antipyretické účinky, ako aj protizápalové vlastnosti.

Kto môže užívať Aspirin 500 mg?

Aspirin 500 mg môžu užívať dospelí a deti od 12 rokov.

Dospelí pri zápalových ochoreniach užívajú liek iba na odporúčanie lekára. U detí do 12 rokov sa kyselina acetylsalicylová môže podávať iba pod dohľadom lekára.

Ako správne užívať Aspirin 500 mg?

Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín. Neužívajte nalačno.

Vek Jednorazová dávka Maximálna denná dávka
Dospelí a deti od 12 rokov 1 – 2 tablety 8 tabliet


Pre dospelých a deti od 12 rokov je jednorazová dávka 1 až 2 tablety. V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka opakovať s odstupom minimálne 4 hodiny.

Maximálna denná dávka 8 tabliet (4000 mg liečiva) sa nesmie prekročiť.

Ako uchovávať Aspirin 500 mg?

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.