Tradičný liek proti bolesti: Aspirin 500 mg

Tradičný liek proti bolesti: Aspirin 500 mg

Aspirin 500 mg je liek na účinnú úľavu pri miernych až stredne silných bolestiach, obzvlášť bolestí hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí, bolestí spôsobených zápalmi alebo pri horúčkach.
 
Dostupné balenia

  • 10 tabliet
  • 20 tabliet

Akú účinnú látku obsahuje Aspirin 500 mg?

Ako vyplýva z názvu, každá tableta Aspirin 500 mg obsahuje 500 miligramov liečiva - kyselinu acetylsalicylovú (ASA). ktorá analgetické a antipyretické účinky, ako aj protizápalové vlastnosti.

Kto môže užívať Aspirin 500 mg?

Aspirin 500 mg môžu užívať dospelí a deti od 12 rokov.

Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej sa nemajú používať u detí a dospievajúcich s horúčkovitými alebo nehorúčkovitými vírusovými ochoreniami bez konzultácie s lekárom.

Ako správne užívať Aspirin 500 mg?

Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín. Neužívajte nalačno.

Vek Jednorazová dávka Celková denná dávka
Dospelí 1 – 2 tablety 8 tabliet


Pre dospelých je jednorazová dávka 1 až 2 tablety. V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka opakovať s odstupom minimálne 4 hodiny.

Maximálna denná dávka 8 tabliet (4000 mg liečiva) sa nesmie prekročiť.

Ako uchovávať Aspirin 500 mg?

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.