Príčiny, príznaky a liečba klastrovej bolesti hlavy

Klastrové bolesti hlavy, nazývané aj Bing-Hortonov syndróm, sú opisované ako trhavé, bodavé, vŕtajúce a neznesiteľne bolestivé. Mnohí pacienti prejdú náročným procesom, kým im lekár stanoví diagnózu klastrovej bolesti hlavy. Zistite viac o príčinách, príznakoch a možnej liečbe klastrovej bolesti hlavy.

Zdieľať na:

Klastrová bolesť hlavy: príznaky

Klastrová bolesť hlavy sa vyznačuje jednostrannou bolesťou prevažne okolo oka a na spánkoch. Slovo „klaster“ vyjadruje hromadenie. Tento pojem sa zaužíval, pretože klastrové bolesti hlavy sa objavujú pravidelne a často trvajú niekoľko týždňov alebo mesiacov, napr. na jar alebo na jeseň, a následne na nejaký čas úplne zmiznú. Klastrová bolesť hlavy bola kedysi označovaná ako Bing-Hortonov syndróm. Jednostranná bolesť hlavy sa obvykle sústredí okolo oka a vystreľuje do čeľuste, prípadne zadnej strany hlavy.
Klastrové bolesti hlavy bývajú sprevádzané nasledujúcimi príznakmi:

  • červené alebo slziace oko na bolestivej strane,
  • poklesnuté očné viečko,
  • plný nos alebo nádcha,
  • nepokoj,
  • zvýšené potenie tváre.

Epizóda bolesti hlavy trvá 15 minút až 3 hodiny. Často prichádza v spánku v približne tom istom čase a pacienta zobudí. Interval medzi jednotlivými atakmi trvá dva dni až niekoľko hodín. Keď fáza bolesti hlavy ustúpi, frekvencia epizód sa zníži, kým úplne nevymiznú, aby sa o niekoľko mesiacov alebo rokov vrátili. Pomer postihnutých mužov a žien je 3:1.

Kvôli podobnosti s inými typmi bolesti hlavy, napríklad migrénou, zostávajú klastrové bolesti hlavy často celé roky neodhalené. Postihnutým to situáciu mimoriadne komplikuje, pretože bolesť výrazne ovplyvňuje kvalitu ich života. Počas epizódy sotva dokážu pracovať a z dlhodobého hľadiska im hrozí invalidita a depresia.

Príznaky

jednostranná bolesť hlavy, červené alebo slziace oko, zvýšené potenie tváre

Liečba

inhalácia čistého kyslíka, antimigrenozna liečiva

Potenciálne spúšťače

alkohol, nikotín, svetelné podnety alebo niektoré potraviny

Čo spôsobuje klastrovú bolesť hlavy?

Napriek vysokému počtu prípadov nebola príčina klastrovej bolesti hlavy zatiaľ stanovená. Klastrové bolesti hlavy sa obvykle prvýkrát prejavia okolo 29. roku1 života. Na vzniku bolesti sa môže podieľať časť mozgu, ktorú nazývame hypotalamus. Hypotalamus okrem iného reguluje rytmus spánku a bdenia. Problémy v tejto oblasti mozgu môžu vysvetľovať epizodické výkyvy klastrových bolestí hlavy.

Rovnako ako všetky ostatné druhy bolesti hlavy, aj epizódy klastrovej bolesti vyvolávajú individuálne faktory. Medzi spúšťače môžu patriť alkohol alebo nikotín, ale aj svetelné podnety alebo potraviny, napríklad ryby alebo mliečne výrobky.

Ako sa liečia klastrové bolesti hlavy?

Na klastrové bolesti hlavy v súčasnosti neexistuje liek. Liečba však môže znížiť závažnosť a frekvenciu epizód.

Aktívnu epizódu môže zmierniť inhalovanie čistého kyslíka. Pacient uchováva kyslík, ktorý mu predpíše lekár, doma v tlakových fľašiach, ktoré môže podľa potreby použiť. Súčasťou liečby sú aj lieky na migrénu viazané na lekársky predpis (triptány), ktoré sú podávané vo forme nosového spreja alebo injekcie. Kontaktujte svojho lekára, ak máte podozrenie na klastrové bolesti hlavy.

  1.  Leitlinie Clusterkopfschmerz und trigeminoautonome Kopfschmerzen (the guideline on cluster headache and trigeminal autonomic nervous system headache), published by the Kommission Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (Commission Guidelines of the German Society of Neurology), 2015